Tài Liệu Khác

Giám Mục Nói Người Công Giáo Nên Quỳ Gối và Rước Mình Thánh Bằng Lưỡi

Một Đức Giám Mục, tác giả một bài viết trong tờ báo Vatican cho hay sự tôn kính và ngưỡng mộ của người Công Giáo khi họ thật lòng tin họ đang tiếp nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể cần phải khiến cho họ quỳ gối và rước Mình Thánh bằng lưỡi. 
 
Đức Giám Mục Athanasius Schneider tại Karaganda, Kazakhstan, trích dẫn Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô viết, “Nếu một vài người ngoại giáo đến và quan sát thấy một hành động tôn thờ như vậy thì có lẽ người này cũng sẽ 'quỳ gối và thờ lạy Thiên Chúa, và tuyên xưng Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta'.” 
 
Trong một bài viết cho tờ báo phát hành ngày 8 tháng 1, Đức Giám Mục Schneider đã duyệt lại các bài viết về việc rước lễ của các nhà thần học của giáo hội tiên khởi và nói rằng việc rước Mình Thánh của người giáo dân bằng lưỡi là một tục lệ thông thường cho đến thế kỷ thứ sáu. 
 
Bài viết đăng trên L'Osservatore Romano, báo Vatican được ấn hành với tiêu đề, "Như một hài nhi đang được bú mớm trong lòng mẹ.” 
 
Đức Giám Mục Schneider nói là giống như một hài nhi há miệng để bú sữa mẹ, người Công Giáo cũng phải há miệng để được nuôi sống bởi Chúa Giêsu. 
 
Ngái nói, "Đức Kitô thực sự nuôi sống chúng ta bằng mình và máu Người trong Phép Thánh Thể, và trong thời đại các tổ phụ, điều này được so sánh với việc trẻ em được bú sữa mẹ.” 
 
Đức Giám Mục viết, “Ý thức về sự cao cả của mầu nhiệm Thánh Thể được biểu hiệu một cách đặc biệt qua phương thức Mình Thánh Chúa được ban phát và tiếp nhận.” 
 
Ngài nói, “Ngoài việc bầy tỏ lòng tôn thờ chân chính bằng việc quỳ gối, rước Mình Thánh bằng lưỡi cũng tránh được ưu tư về việc giáo dân rước Mình Thánh Chúa bằng bàn tay không được sạch sẽ hay là để rơi mất những mảnh vụn của Mình Thánh, ưu tư này hợp lý nếu người ta thành thật tin vào bí tích Thánh Thể.” 
 
Đức Giám Mục Schneider đặt câu hỏi, “Điều này không tương xứng với thực tại và chân lý sâu xa về bánh thánh sao, khi ngày nay tín hữu cũng quỳ gối để rước lấy, và há miệng như các tiên tri tiếp nhận Lời Chúa và để được nuôi sống như một hài nhi?” 
 
Năm 1969 Vatican ban hành một hướng dẫn cho phép các giám mục ban phát Mình Thánh trên tay. Trong khi đó, trong các nghi thức phụng vụ của Đức Giáo Hoàng đa số các người lên rước lễ đã đón nhận trên lưỡi thay vì trên tay, họ cũng được phép rước Mình Thánh bằng tay một cách kính cẩn. 
 
Bùi Hữu Thư