Tài Liệu Khác

Sự hiềm thù là thuốc độc của linh hồn

VietCatholic News (Chúa Nhật 23/03/2008 22:39) 
 
Trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Giáo Hoàng khuyyên bảo các tín hữu biết tha thứ 
 
ROME (Zenit,org).- Đừng để linh hồn bị hiềm hù đầu đọc, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI khuyên bảo các tín hữu trong Thánh Lễ Tiệc Ly của Chúa 
 
Thánh Lễ chiều tại Vương Cung Thánh Đường Gioan Lateranô, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về sự cần thiết thanh lọc nội tâm như là một điều kiện sống trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau. 
 
Ngài nói “Đó là điều ngày Thứ Năm Tuần Thánh khuyến khích, đừng để sự hiềm thù với kẻ khác thành thuốc độc hại linh hồn. Ngày thứ Năm Tuần Thánh khuyên bảo chúng ta mãi mãi thanh lọc trí nhớ chúng ta, tha thứ cho nhau từ đáy lòng, rửa chân cho nhau, hầu có khả năng cùng nhau đi tới bàn tiệc của Chúa. 
 
“Ngày qua ngày chúng ta bị bao phủ bằng nhiều hình thức rác rưởi, những lời nói rổng tuếch, những thiên kiến, sư khôn ngoan giảm sút và biến đổi; vô số sự giả dối thấm vào liên lỉ tới hữu thể thân mật nhất của cbúng ta”. 
 
“Tất cả những sự này làm lu mờ và ô nhiễm linh hồn chúng ta, đe dọa chúng ta với sự thiếu khả năng liên hệ với chân lý và sự thiện.” 
 
Đức Thánh Cha nói Chúa Kitô tổng kết đức bác ái và sự thanh tẩy trong cử chỉ rửa chân các môn đệ của Người. 
 
“Nếu chúng ta đón nhận những lời của Chúa Giêsu với một tâm hồn chăm chú, thì những lời đó trở thành những chất tẩy, những chất lọc của linh hồn, của nội tại con người. Đó là điều Tin Mừng rửa chân kêu mời chúng ta làm: cho phép chúng ta được rửa lại với nước sạch này, hầu có khả năng hiệp thông với Chúa và với các anh chị em chúng ta.” 
 
Cho tới cùng 
 
“Không những là nước, nhưng máu cũng đã chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu sau khi tên lính lấy lưỡi đồng đâm Người. Chúa Giêsu không những đã nói, Người không bỏ chúng ta với những lời nói,” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói tiếp. “Người đã nộp mình. Người rửa chúng ta với quyền quép thánh thiêng của máu Người, nghĩa là, với sự nộp mình ‘cho đến chết’, cho đến thập giá. 
 
“Lời của Người là điều còn hơn lời nói suông; đó là thịt và máu “cho sự sống thế gian.’ Trong các bí tích thánh, Chúa lại quì xuống trước chân chúng ta và Người thanh tẩy chúng ta. Chúng ta hãy xin Người cho chúng ta được thấm nhiễm hơn bằng sự rửa thánh của tình yêu Người và nhờ vậy chúng ta thật sự được thanh tẩy.” 
 
Đức Giáo Hoàng nói thêm, “Chúng ta cần được rửa chân,’ sự rửa các tội hăng ngày, và do đó, chúng ta cần xưng tội chúng ta.” 
 
“Chúng ta phải công nhận rằng chúng ta cũng phạm tội trong căn tính mới của chúng ta là những kẻ đã được rửa tội. Chúng ta cần xưng tội cũng vì căn tính đó được tạo hình thù trong bí tìch hoà giải. 
 
“Trong bí tích hoà giải Chúa lại rửa sạch chân bẩn của chúng ta và chúng ta có thể ngồi đồng bàn với Người.” 
 
Trong phụng vụ, Đức Thánh Cha đã rửa chân 12 linh mục, và trong khi dâng những lễ vật, Đức Thánh Cha đã dành số tiền quyên góp được để gởi cho nhà cô nhi “La Edad De Oro” (Thời Đại Vàng) tại Havana. 
 
Với Thánh lễ Tiệc Ly của Chúa, Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã khởi sự tam nhật Phục Sinh kính nhớ sự thương khó, sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu kitô. 
 
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách