Others

 Khơi Nguồn

Đặc sủng Thánh Linh Công Giáo

1. Nguồn gốc


Khơi Nguồn đặc sủng Thánh Linh Công Giáo là Khoá Học về Lòng Thương Xót Chúa tuôn đổ xuống trên nhân loại qua Thánh Thần của Ngài do nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa tổ chức.

 

 2. Lý do  


Khơi nguồn 

 
Bởi vì dòng nước ân sủng của Thiên Chúa Cha đổ xuống trên nhân loại trong tình yêu của Ngài đã bị ngăn chặn, bịt lối bởi tội lỗi của con người hoặc vì không hay biết, lãng quyên, vô tình. Chính những cản trở này mà ơn Chúa vị tắc nghẽn và không sinh hoa kết quả như Chúa mong muốn.
 
Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô về nước hằng sống rằng: “Nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời” (Ga 4,14), nguồn nước này được nói rõ ràng hơn khi Chúa phán cùng người phụ nữ xứ Samaria: “ Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống … Đức Giêsu muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận” (Ga 7,38-39). 
 
Thế nhưng , dòng suối ân sủng này lại dễ bị quên lãng và tắc nghẽn. Ngay cả người con thân yêu của thánh Phaolô là thánh giám mục Timôtê cũng được ngài khuyên nhủ “… phải khơi dậy các đặc sủng của Thiên Chúa, đặc sủng anh đã lãnh nhận được khi tôi đặt tay trên anh” (1Tm 1,6). 
 
Vì thế, ơn Chúa Thánh Thần mà chúng ta đã lãnh nhận, nhưng nay bị cản trở nên cần khai thông để nguồn suối ân sủng của Thiên Chúa được tuôn đổ mạnh  mẽ hơn. Đó là ý nghĩa của khoá Khơi Nguồn. 
 
Đặc sủng 
 
Là ơn riêng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Khác với đoàn sủng là ơn ban chung cho mọi người như ơn làm con Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói rất nhiều về các đặc sủng trong thơ thứ nhất gởi cho giáo đoàn Corintô đoạn 12 và 14. 
 
Thánh Linh 
 
Ơn được ban cho nhân loại phải đến từ Thánh Thần của Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính Ngài là nguồn gốc của mọi ân sủng. 
 
Công Giáo 
 
Giáo Hội Công Giáo là Mẹ và là Thầy của chúng ta, nên mọi hoạt động của Khoá Khơi Nguồn đều nằm trong  đức tin của Giáo Hội và dưới sự dạy dỗ của Giáo Hội Công Giáo.

 

3. Hội viên


Muốn trở thành hội viên của nhóm Lòng Thương Xót Chúa, hoặc tất cả những ai muốn sống tinh thần và cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, quý vị có thể ghi danh qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4. Hoạt động


 Hoạt động đặc biệt của nhóm Lòng Thương Xót Chúa là mở các khoá Khơi Nguồn đặc sủng Thánh Linh Công Giáo để giúp cho mọi người, không phân biệt tôn giáo cảm nhận được tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha tuôn đổ xuống mọi người qua Thánh Linh của Ngài, Đấng mà Chúa Cha đã hứa ban và Chúa Giêsu đã nói tới và gởi tới để thánh hoá, dẫn dắt, chỉ bảo, dạy dỗ, bênh vực … chúng ta. Ngài sẽ làm cho chúng ta ngày càng khắng khít với Chúa Giêsu và yêu mến Chúa Cha cách thực sự.


Tóm lại, chúng ta đang cần một Lễ Hiện Xuống mới như Đức Thánh Cha Gioan 23 đã tuyên bố khi khai mạc Thánh Công Đồng Chung Vaticanô 2 là xin Chúa làm cho Giáo Hội được một Lễ Hiện Xuống Mới để mọi người được có lòng yêu mến và hăng say như các tông đồ xưa sau ngày lễ Hiện Xuống. 

 

Khoá Khơi nguồn đặc sủng Thánh Linh Công giáo gồm:

 
1- Khoá căn bản:

  

Giúp thay đổi đời sống trong Chúa Thánh Thần. Cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa. Qua ân huệ của Chúa Thánh Thần, Chúa chữa lành con người về 5 mặt: Tâm linh, tâm lý, tình cảm, liên hệ và thể xác. Khoá dành cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác, giai cấp và ngay cả tôn giáo. 
 
2- Khoá Thăng Tiến:

Dạy cho biết cách dùng những đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Khoá dành riêng cho những ai muốn tìm hiểu và phục vụ trong đặc sủng của Chúa Thánh Thần như được loan báo trong 1Cr 12 và 14; Mc 16,17-20. Đặc biệt cho các linh mục, nam nữ tu sĩ và những người dấn thân phục vụ Giáo Hội. Khoá được chia  nhiều môn khác nhau. 
 
Các khoá do Lm JB Đinh Thanh Sơn hướng dẫn. 
 
Mọi chi tiết xin liêc lạc: 
 
Điện thoại:   (714) 470-7051 hoặc (714) 434-9428 
 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
 
Web site:   www.khoi-nguon.com