Chuyện Đời Xưa

Viện phụ Xê-pa-ri-ô nói:

- Giống như các cận vệ của hoàng đế, họ không dám nhìn ngang nhìn dọc khi đứng gác, con người cũng vậy, không thể làm như thế khi đứng trước tôn nhan Chúa, phải kính sợ Chúa mọi lúc; như thế anh không có gì để sợ kẻ thù.

Hình ảnh các lính bảo vệ hoàng gia mặc đồng phục đẹp, đi đẹp, chăm chú, nghiêm túc, không sai một động tác, bị ngứa cũng không đưa tay lên gãi là hình ảnh gây ấn tượng trong các buổi diễn hành. Dù sao thì họ cũng không thể tập trung lâu để làm chuyện này được, sau một thời gian ngắn sẽ có tốp lính gác khác đến thay thế.

Kính sợ Chúa cũng vậy, sao nhãng một chút là con người bật đèn xanh cho mình làm đủ các chuyến cấm kỵ. Làm sao bây giờ? Phải giữ hình ảnh các người lính này trước mặt luôn.