ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Nhâm DầnBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Kính chào Nữ Vương Hoà Bình...
Tung hô Mẹ Maria. Tung hô Mẹ đầy ơn phúc.
Mẹ là sáng khắp đất nước bao la.
Tung hô Mẹ Maria. Tung hô Mẹ đầy ơn phúc.
Đây nguồn sống yên vui chan hoà....

Mẹ chẳng vướng tội truyền.
Bông huệ ngát hương thiêng.
Mẹ ví như ánh trăng diệu huyền, êm như cung đàn thần tiên.
Mẹ về với giang sơn.
Xin Mẹ xuống muôn ơn.
Cho nước Việt Nam thoát cơn nguy nan, cho dân thấy ngày bình an.

 

Nhạc và Lời : Hải Linh

 

Xin vui lòng nhấn chuột vào đây để xem lời nhạc dưới dạng PDF