Tài Liệu Khác

Nghi Thức Tam Nhật Thánh

A. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Lễ Tiệc Ly

 1. Hát Ca Nhập Lễ: Ga 6, 14 (Thí dụ: Thập Giá Cứu Độ - Trần Văn Huyến)
 2. Nghi thức đầu lễ như thường.
 3. Hát Kinh Thương Xót
 4. Hát Kinh Vinh Danh (rung chuông khi hát kinh Vinh Danh)
 5. Lời Nguyện và Bài Đọc 1.
 6. Hát Đáp Ca: Tv115 (thí dụ: Khi Nâng Chén - cát Minh)
 7. Bài Đọc 2.
 8. Hát Câu Xướng Trước Tin Mừng (thí dụ : Câu Xướng Thứ Năm TT - Đỗ Vy Haï)
 9. Bài Tin Mừng và bài giảng.
 10. Nghi thức Rửa chân (hát lúc rửa chân: thí dụ: Lạy Chúa - Quốc Vinh)
 11. Không có Kinh Tin Kính, sau rửa chân đọc Lời Nguyện Giáo Dân (nếu có)
 12. Hát Dâng Lễ (sách lễ đề nghị bài Đâu Có Tình Yêu Thương )
 13. Thánh lễ tiếp tục như thường cho đến phần Hiệp Lễ.
 14. Sau lời nguyện Hiệp Lễ đến phần Kiệu Thánh Thể sang bàn thờ phụ (Hát các bài kính Mình Thánh). Khi linh mục đặït Mình Thánh Chúa ở bàn thờ phụ rồi, hát bài Tantum Ego (Đây Nhiệm Tích)

B. Thứ Sáu Tuần Thánh: Kỷ Niệm Cuộc Khổ Nạn Của Chúa

 1. Bắt đầu nghi thức: Im lặng khi linh mục tiến tới bàn thờ, hoặc hát một bài để bắt đầu nghi thức, khi linh mục tiến ra bàn thờ.
 2. Lời Nguyện và Bài Đọc 1.
 3. Hát Đáp Ca: Tv30 (thí du: Lạy Cha Con Xin Phó Thác - Hải Triều)
 4. Bài Đọc 2.
 5. Câu Xướng Trước Tin Mừng (thí dụ : Câu Xướng Thứ Sáu TT - Đỗ Vy Haï)
 6. Bài Thương Khó và bài giảng.
 7. Sau bài giảng, linh mục đọc 10 Lời Nguyện Chung.
 8. Sau phần Lời Nguyện đến phần Biểu Dương Thánh Giá (Ca đoàn hát "Chúng ta hãy đến thờ lậy" mỗi khi linh mục xướng "Đây là gỗ thánh giá…."
 9. Hát những bài kính thờ Thánh Giá trong khi cộng đoàn hôn Thánh Giá, Thí dụ: Thánh Giá Trung Tín (nvl) ;  Ôi Thập Giá (kl) ; vv...
 10. Sau khi hôn Thánh Giá thì trải khăn bàn thờ, linh mục kiệu Mình Thánh Chúa từ bàn thờ phụ đến bàn thờ chính.
 11. Tiếp đến là nghi thức Rước Lễ bắt đầu bằng Kinh Lậy Cha.
 12. Ca đoàn hát lúc cộng đoàn Rước Lễ. Chọn những bài về Tình Yêu Chúa hoặc tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa, thí dụ: Can-vê Chiều  Tím (dvh) , Đường Thập Tự (dvh) ; Ngài Gánh Lấy (hk), vv...
 13. Sau rước lễ, linh mục đọc Lời Nguyện Kết Lễ vàLời Nguyện Trên Dân Chúng để kết thúc nghi thức.
 14. Hát một bài khi linh mục đi xuống (xin phép cha trước).

C. Thứ Bảy Vọng Phục Sinh

 1. Tắt các đèn trong nhà thờ, linh mục bắt đầu nghi thức đốt lửa.
 2. Sau khi linh mục lấy lửa châm vào nến Phục Sinh và đọc "Xin ánh sáng Chúa Kitô sống lại vinh hiển phá tan u tối trong tâm trí chúng con", thì sửa soạn đi kiệu lên bàn thờ. Khi linh mục hát "Ánh Sáng Chúa Kitô" thì thưa "Tạ Ơn Chúa"
 3. Công bố Tin Mừng Phục Sinh.
 4. Sau khi Công Bố Tin Mừng Phục Sinh đến phần các bài đọc Cựu Ước. Sau mỗi bài đọc Ca đoàn hát Đáp Ca.
 5. Sau khi hát xong bài Đáp Ca cuối cùng của các bài Cựu Ước, linh mục đọc Lời Nguyện.
 6. Sau khi linh mục đọc lời nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và hát Kinh Vinh Danh (có rung chuông)
 7. Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc Lời Nguyện.
 8. Bài đọc Thánh Thư.
 9. Sau bài Thánh Thư, bắt đàn cho linh mục xướng ALLELUIA (3 lần)
 10. Sau khi linh mục xướng Alleluia, Ca đoàn hát Đáp Ca: Tv117 (Thí dụ: Đáp Ca Phục Sinh)
 11. Sau bài Đáp Ca thì đọc Phúc Âm và giảng.
 12. Sau bài giảng đến phần Phụng Vụ Phép Rửa, Linh mục đọc Lời Nguyện.
 13. Sau lời nguyện, hát Kinh Cầu Các Thánh (nếu có người Rửa tội)
 14. Linh mục Làm Phép Nước và nghi thức Rửa Tội + Thêm Sức (có thể hát một số bài trong nghi thức rửa tội)
 15. Lập lại lời hứa phép rửa tội.
 16. Sau câu "Thưa Con Tin" cuối cùng, linh mục đọc Lời Nguyện và Ca đoàn hát "Tôi đã thấy nước" (thí duï) khi linh mục rảy nước phép trên dân chúng.
 17. Sau phần Rảy Nước Phép, đến phần Lời Nguyện Giáo Dân (không có Kinh Tin Kính)
 18. Sau phần Lời Nguyện Giáo Dân, hát Ca Dâng Lễ và Thánh lễ tiếp tục như thường lệ