Tài Liệu Khác

TÒA ÂN GIẢI TỐI CAO

 

SẮC LỆNH BAN ƠN XÁ ĐẶC BIỆT CHO THÀNH RÔMA VÀ TOÀN THẾ GIỚI

 

Những việc đạo đức đặc biệt thực hiện trong Năm Linh Mục,

Năm kính Thánh Gioan Maria Vianney

kèm theo Ơn Xá. SẮC LỆNH

 

     Gần tới ngày kỷ niệm 150 năm qua đời lành thánh của Thánh Gioan Maria Vianney, Cha Sở của Họ đạo Ars, là vị Thánh khi sống ở dưới trần gian đã nên gương sáng ngời của một vị Mục Tử chân chính phục vụ Đoàn chiên của Chúa Kitô.

     Vì gương mẫu của Ngài cũng có khả năng làm phát sinh các tín hữu, và nhất là các linh mục để bắt chước các nhân đức của Ngài, nhân dịp này Đức Thánh Cha Beneđictô XVI đã quyết định một cách rõ ràng, từ ngày 19 tháng 6 năm 2009 tới ngày 19 tháng 6 năm 2010, trong toàn thể Giáo Hội sẽ cử hành Năm Linh Mục để trong thời gian này qua các buổi suy niệm đạo đức, hay bằng các việc lành thánh, những sáng kiến thích hợp khác, các linh mục ngày càng được kiên vững trong việc trung thành với Chúa Kitô.

     Quả thế Năm Linh Mục sẽ bắt đầu từ Lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, vẫn được chọn như là ngày thánh hóa các linh mục, Đức Thánh Cha sẽ cử hành Kinh Chiều với sự hiện diện của hài cốt Thánh Gioan Maria Vianney được Đức Giám Mục Giáo phận Belley Ars mang tới Rôma. Chính Đức Thánh Cha cũng sẽ kết thúc Năm Linh Mục này tại quảng trường Thánh Phêrô, có sự tham dự của các linh mục trên thế giới tụ họp về Rôma, và trong lễ nghi này các linh mục sẽ nhắc lại lời đoan kết trung thành với Chúa Kitô cũng như mối dây huynh đệ ràng buộc các linh mục với nhau.

     Vậy các linh mục hãy nhờ các lời cầu nguyện và các việc lành mà khẩn nài Chúa Kitô Vị Linh Mục tối cao đời đời để có thể làm chiếu tỏa Đức Tin, Đức Cậy và Đức Ái, cũng như các nhân đức khác, và qua đời sống cũng như cung cách bên ngoài để hoàn toàn hiến thân lo cho ích lợi thiêng liêng của đoàn dân; đó là điều Giáo Hội hằng tâm niệm lo lắng trên hết.

     Để đạt tới mục đích rất mong muốn trên đây, việc lãnh nhận các Ơn Xá cũng sẽ trợ giúp nhiều, nên qua Sắc Lệnh này được công bố theo ý của Đức Thánh Cha, Tòa Ân Giải Tối Cao vui lòng ban trong suốt Năm Linh Mục này như sau đây:

A. Ban cho các linh mục thực tình thống hối, nếu trong bất cứ ngày nào, cử hành ít là Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều trước Thánh Thể, được đặt ra để chầu cách công cộng hoặc được lưu giữ trong nhà tạm, và với tâm hồn mau mắn và quảng đại bắt chước gương Thánh Gioan Maria Vianney, mà sẵn sàng cử hành các Bí Tích, nhất là Bí Tích Giải Tội, thì được lãnh Ơn Toàn Xá ban cho các ngài theo lòng từ bi của Chúa, và Ơn Xá này cũng có thể được chỉ cho các Anh Em linh mục khác đã qua đời theo cách thể chuyển cầu, như luật định, ngoài việc xưng tội, các ngài còn tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

         Ơn Xá từng phần cũng ban cho các linh mục, và cũng có thể chỉ cho các Anh Em linh mục đã qua đời, mỗi lần các ngài sốt sắng đọc các kinh đã được chính thức chấp thuận để giúp thăng tiến đời sống thánh thiện và chu toàn cách thánh thiện các tác vụ thánh đã được trao phó cho các ngài.

B.          Ban cho mọi tín hữu có lòng thống hối thực tình, mà đến nhà thờ hay nhà nguyện, sốt sắng tham dự Hy tế Thánh Lễ và dâng lên Chúa Giêsu Kitô, Linh Mục thượng phẩm và đời đời, các lời nguyện và bất cứ việc lành nào khác trong ngày đó để cầu cho các linh mục của Giáo Hội, xin Chúa thánh hóa các ngài và làm cho các ngài nên như Lòng Chúa mong muốn, thì cũng được Ơn Toàn xá, miễn là các tín hữu này hết lòng thanh tẩy các tội qua Bí Tích Giải Tội, và đọc kinh cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng: vào những ngày khai mạc và kết thúc Năm Linh Mục, ngày kỷ niệm 150 năm Thánh Gioan Maria Vianney qua đời, thứ năm đầu tháng bất cứ tháng nào và các ngày khác được Đấng Bản quyền địa phương định liệu theo như lợi ích cũa tín hữu.

     Cũng rất nên thu xếp để tại các Nhà thờ chính tòa và nhà thờ các giáo xứ nơi các linh mục lo việc mục vụ, thì chính các linh mục này chủ sự các việc đạo đức trên đây, cũng như cử hành Thánh Lễ và ngồi tòa giải tội cho tín hữu.

Với các người già cả, ốm đau và mọi tín hữu bị cản trở cách chính đáng nào khác mà không thể ra khỏi nhà của mình, nếu họ chê ghét mọi tội và có ý định là khi nào gần nhất có thể để thi hành ba điều kiện như thường lệ, thì trong chính nhà ở của mình hoặc ở chính nơi mà họ bị cản trở, cũng được lãnh Ơn Toàn Xá cho họ, nếu trong các ngày đã nói trên đây, họ đọc các kinh để thánh hóa các linh mục và nhờ Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ, mà tín cẩn dâng lên Thiên Chúa mọi đau khổ hoặc những phiền hà cực nhọc trong đời sống của mình.

     Sau cùng Ơn Xá từng phần cũng được ban cho mọi tín hữu với mục đích cầu xin cho các linh mục biết sống trong trắng và thánh thiện, khi họ sốt sắng đọc năm Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng Danh để tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc đọc các kinh khác được chấp thuận hợp pháp.

     Các điều này có giá trị trong suốt Năm Linh Mục sắp tới. Bất chấp những gì trái ngược. 

     Ban hành tại Rôma, ở Trụ Sở Tòa Ân Giải Tối Cao, ngày 25 tháng 4 năm 2009, Lễ Kính Thánh Marcô, Thánh Sử, Năm Chúa Nhập thể thứ 2009.

+ Giacôbê Phanxicô Stafford,

Hồng Y của Giáo Hội Rôma

Trưởng Tòa Ân Giải Tối Cao

Giám Mục Phanxicô Girotti, OFM., Cap.

Hiệu Toà Meta, Trưởng Lục  Sự Tòa Án