Lời Chứng

Tôi là  Anna Dương -Hồng, thuộc Giáo xứ Nữ-Vương Thế Giới, do Cha Lê-trung -Khuê phụ trách, địa chỉ là 36 Pufin circle Oakley, Ca 94561. 

Cách đây hơn 1 năm (3-2006), tôi có đi dự 1 khóa KHƠI - NGUỒN Đặc -Sủng  Thánh -Linh Công- Giáo ở xứ cha Khuê do cha Đinh-thanh-Sơn  từ Canada tới hướng dẫn.  Cha Sơn có tới với một nhóm cuả ngài. Trong nhóm này của cha Sơn, có một chị ở quận Cam, miền Nam California. Chị không quen biết gì với tôi cả. Chị gọi tôi lên cạnh bàn thờ chầu Thánh Thể, chị nói nhỏ bên tai tôi là Chúa rất thương chị, đừng sợ. 

Thật sự khi đó tôi sợ và buồn lắm vì đang bị bệnh bướu trong buồng trứng. Tôi đi bác sĩ, họ nói là tôi bị bướu. Sau này tôi đi bác sĩ khác, vị này coi hồ sơ cũ của tôi, rồi khám đi khám lại rất kỹ và nói rằng KHÔNG CÓ CHI HẾT. Bộ chị uống thuốc gì mà nó tan hết vậy? Máu của tôi lúc đó cao  là 156 mà bây giờ cũng hết luôn, bây giờ là bình thường rồi : Tạ ơn Chúa. 


Còn nữa, tôi bị đau đầu gối  từ lớp 6, lúc mới 12 tuổi, mà hôm đó bị ngứa cái đầu gối lúc đang ngồi trên xe, tôi la lên: Trời ơi !!! Bữa đó, quên chưa xin Chúa chữa cho cái đầu gối. Vậy mà sau đó Chúa GIÊSU YÊU QUÍ của chúng ta  cũng chữa lành cho tôi hết luôn !!!   

Nói tóm  lại, bây giờ tôi đươc chính chúa GIÊSU làm tôi thành một người mới từ tâm hồn đến thể xác, tôi kính sợ và yêu mến CHÚA, Tạ ơn CHÚA!  Alléluia. Amen.

Anna Dương Hồng