Tài Liệu Khác

 

Mục vụ chữa lành nội tâm

Mục vụ chữa lành nội tâm mời gọi Chúa Giêsu đến trong quá khứ cuộc sống con người, trong những vết thương nội tâm và những niềm đau dấu kín ( hay vết thương lòng) mà chưa được tìm thấy và chưa được chữa lành. Chúa Giêsu giúp người ấy hòa giải với quá khứ và sống với hồng ân hiện tại.

Phần chữa lành ký ức và chữa lành nội tâm không phải là việc khải đạo. Những người trong nhóm cầu nguyện cũng cần biết những gì đã xẩy ra trong cuộc sống của người bịnh để cầu nguyện cho người ấy.

Những người trong nhóm cầu nguyện này cần phải giữ  kín các chi tiết, trừ khi việc người ấy muốn tự tử, giết người, hay muốn làm hại trẻ nhỏ hay người già.

CHỮA LÀNH NỘI TÂM VÀ CẦU NGUYỆN.

-Thánh Kinh Tân Ước dạy chúng ta rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, Đấng Chữa Lành và giải thoát nhân loại. Có những câu chuyện nói về việc Chúa Giêsu chữa lành nhiều người về phần xác lẫn giải thoát phần linh hồn.

-Chúa Giêsu gửi các tông đồ của Ngài ra đi thi hành mục vụ của Ngài. Ngày nay Ngài cũng tiếp tục gửi các tông đồ đụng chạm và chữa lành đời sống chúng ta.

-Việc chữa lành ký ức đụng chạm đến quá khứ, chữa lành quá khứ, và chữa lành những nỗi đau khổ được biết đến và những niềm đau khổ không được biết đến.

-Mục vụ chữa lành sẽ giải thoát con người  về nhiều mặt: tâm linh,tinh thần, tình cảm, thể xác,   Lời cầu nguyện chữa lành nội tâm dẩn đến chữa lành về mọi mặt trong cuộc sống con người.

-Vai trò của một Thừa tác viên chữa lành là hướng dẫn con người gặp gỡ Chúa Giêsu trong ký ức, và cho phép Ngài đem tình yêu đến chữa lành mọi mặt trong đời sống.

***Trong nhiều trường hợp thì chữa lành và giải thoát cùng được thực hiện để chữa lành những vết chấn thương khủng khiếp và có tà khí đau thương đang ẩn náu.

Mục đích của những tà thần là làm cho đời sống ta trở nên thống khổ và chúng cố gắng làm cho chúng ta hướng đến những sự khác mà không còn hướng đến Chúa Giêsu. Chúng không muốn chúng ta ở với Chúa Giêsu khi cuộc đời chúng ta đã hoàn tất và chúng không muốn chúng ta đến Thiên Đàng.

CÁC LOẠI TÀ THẦN
1-Tội tổ tông. (Tội con người và vô luân)
2-Lo Sợ .(Bị hành hạ, sợ hãi và vô luân)
3-Tội riêng của con người

4-Tội theo tà thần. (theo Satan, thờ các  thần lạ)

Khi ta phạm những tội lỗi ấy thì chúng ta mở cửa linh hồn ta cho các tà thần nhập vào.

“Không có cuộc hành trình tìm tự do nào xẩy ra mà không có ân sủng của Chúa, mà không có quyền năng của Chúa Thánh Thần làm việc trong bạn và qua bạn.”

Một trong những cách mà tà thần làm hại chúng ta là chúng cứ quyện lẫn trong các vết thương tình cảm, mà chúng ta cảm nhận được ngay khi còn là một trẻ nhỏ. Những nỗi đau khổ ray rức mà chưa lành chính là  thức ăn nuôi sống cho các tà thần trong ta, và chúng làm cho các vết thương dù ta biết hay không  biết lớn lên, để tạo thêm lương thực cho chúng.

Trong tiến trình chữa lành, những sự đau khổ biến đi và làm cho các tà thần không còn lương thực nữa, chúng sẽ trở nên yếu hơn và dễ bị cất đi trong khi được Chúa chữa lành.

Trong cuộc sống của chúng ta có những trở ngại ngăn chặn việc chữa lành. Các sự việc này có thể là do ma quỷ ảnh hưởng. Tại sao chúng ảnh hưởng đến chúng ta? Vì chúng không muốn chúng ta được chữa lành và được giải thoát, chúng nó thích thấy ta đau khổ.

“Nếu những vết thương chưa được chữa lành thì tà khí sẽ trở lại. Chúng ta gặp thử thách và những tà thần sẽ cản trở việc chữa lành. Chữa lành và giải thoát sẽ giải phóng ta khỏi sự dính bén với thế gian."

Kim Hà

3/5/2011

Nguồn: aliveinjesushealingministry