Tài Liệu Khác

 

QUÂN ĐỘI SATAN

Trong nhiều trường hợp, chữa lành và giải thoát đi chung với nhau để chữa lành chấn thương về thể xác lẩn tinh thần

Mục tiêu của những thần khí không lành mạnh là làm cho chúng ta đau khổ, trong khi cố gắng lôi kéo chúng ta vào những việc khác và kéo chúng ta xa khỏi Chúa Giêsu. Chúng không muốn chúng tôi ở với Chúa Giêsu khi cuộc sống chúng ta chấm dứt, và đó là lúc Ta về  Thiên đàng.

QUÂN ĐỘI SATAN:

Thần khí bất nhân và nhân đạo

CÁC LOẠI THẦN KHÍ –nếu đem  so sánh với Quân đội Hoa kỳ :

 ► Tổ tiên (nhân đạo và / hoặc vô nhân đạo)   Không quân

► Chấn thương (Lạm dụng & Sợ hãi, bất nhân )  Hải quân

► Những Thần khí tội lỗi (tội lỗi của chính mình,  Tội vô nhân đạo)   Bộ Binh

► Những Thần khí Huyền bí (Satan & thờ các thần giả)  Thủy quân lục chiến

 Tất cả các liệt kê ở trên ý nói  để cửa mở

 cho các Tà thần lạ đi vào

Để biết thêm về các thần khí con người, (ma) xem phần nói về huyền bí của trang web này

"Không có một cuộc hành trình tự do nào, mà không có ân sủng của Thiên Chúa , và quyền năng của  Thánh Thần Chúa đến hoạt động bên trong bạn và qua bạn cả."

Một trong những cách bình thường nhất mà các thần khí lạ hay phá hoại chúng ta là chúng gắn bó với các đau đớn tình cảm của chúng ta, mà nhiều người chúng ta đã cảm nghiệm y như một đứa trẻ.

Các đau đớn không được chữa lành  chính là thức ăn cho các Tà thần lạ, để rồi chúng càng gia tăng những đau đớn mà chúng ta nhận biết cũng như không nhận biết được, chính những nổi đau này  làm tăng lên càng lúc càng nhiều thức ăn hơn cho bọn chúng nó.

Nhưng.,khi chúng ta đã trải qua các bước chữa lành rồi, các đau đớn được biến mất đi, như chỉ chừa lại chút ít thức ăn cho các Tà thần lạ. Lúc đó chúng sẽ trở nên yếu dần, để dễ bị cắt bỏ đi, khi Chúa chữa lành , đây là lúc nó bị tiêu diệt luôn !

Trong cuộc sống riêng của mỗi người chúng ta, có những việc tách chúng ta ra xa khỏi việc chữa lành. Những việc đó có thể là dấu chỉ  biểu lộ ảnh hưởng xấu của các thần dữ .

 Tại sao chúng ảnh hưởng trên chúng ta bằng cách đó?

Chúng không muốn chúng ta được chữa lành và  được giải thoát, chúng vui thích khi làm chúng ta đau khổ.

Nếu một khi những đau khổ không được chữa lành , thì các Tà khí đó sẽ trở lại với nguồn lương thực  của chúng.  Lc 11 24:

11:24 "Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi".

Chúng ta có hai trở ngại :

Một là thần khí xác thịt của mình và

Hai là Tà thần Lạ ngăn ngừa việc chữa lành của chúng ta.

Chữa lành và Giải thoát đưa chúng ta ra khỏi sự trói buộc để được sống trong ân sủng của Chúa !

  Bùi quang Thạch dịch

23-05-2011

Nguồn: aliveinjesushealingministry