Tài Liệu Khác

Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolo II và Đức Maria chống lại ma quỷ

 

Rome (CNA / EWTN News) - chuyên gia trừ quỷ chính của Rome (Cha Gabriele Amorth) nhìn thấy rất nhiều người trẻ bị tác động, ảnh hưởng bởi cái ác mỗi ngày một gia tăng, nhưng trong những năm gần đây, chuyên gia trừ quỷ này đã tìm thấy Đức Gioan Phaolô II, Chân Phước Giáo Hoàng, mà hôm nay là ngày sinh của ngài, ngày 18 tháng 5, là một người can thiệp mạnh mẽ trong cuộc chiến vì phần rỗi linh hồn.

Một căn phòng bé nhỏ, khiêm tốn nằm ở phía tây nam Rome là nơi thật khá bình dị đã diễn ra một cuộc chiến ác liệt giữa cái thiện và cái ác. Tuy thế, chính ở nơi đây, Cha Gabriele Amorth đã thực hiện gần 70.000 công thức trừ quỷ của mình trong suốt 26 năm qua.

Gần đây, ngài đã nói với CAN, "Thế giới phải biết rằng Satan đang tồn tại. Có rất nhiều ma quỷ, và chúng có hai sức mạnh: sức mạnh thông thường và sức mạnh bất thường."

Vị Linh Mục 86 tuổi người Ý thuộc Tu Hội Thánh Phaolô và là chuyên gia trừ quỷ chính thức của Giáo Phận Roma giải thích sự khác biệt: "Cái gọi là sức mạnh thông thường là những điều có hấp lực lôi cuốn con người xa rời Thiên Chúa và rồi đưa con người vào hỏa ngục. Thế lực này nhắm đến tất cả mọi người, không phân biệt là nam hay nữ, dù ở bất cứ vùng miền nào, theo hay không theo một tôn giáo nào trên thế giới."

Đối với những sức mạnh bất thường được Satan sử dụng, cha Amorth giải thích điều này trong nghi thức trừ quỷ mà ngài thường thực hiện. Ngài phân loại các biểu hiện sức mạnh bất thường của Satan thành bốn loại: (1) ma quỷ ám; (2) ma quỷ quậy phá, giống như trường hợp cha Thánh Padre Pio bị ma quỷ đánh đập; (3); ma quỷ ám ảnh, có thể dẫn một người bị quỷ ám đến tình trạnh tuyệt vọng và nguy hiểm; (4) và có khi ma quỷ hiện ra ở một nơi, thành con vật hay thậm chí thành một vật gì đó."

Cha Amorth nói rằng sự xuất hiện của sức mạnh bất thường là rất hiếm, nhưng có biểu hiện ngày càng tăng. Ngài đặc biệt lo lắng bởi vì số lượng người trẻ bị ảnh hưởng bởi Satan thông qua các giáo phái, những buổi gọi hồn, cầu cơ lên đồng, và việc dùng ma túy cùng với những chất gây nghiện khác ngày càng tăng. Tuy thế, cha không bao giờ thất đảm, tuyệt vọng.

Cha nói, "Với Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria, Thiên Chúa đã hứa với chúng ta rằng Người sẽ không bao giờ cho phép những cám dỗ vượt quá sức của chúng ta."

Do đó, ngài đưa ra một hướng dẫn rất thực tế mà mọi người đều có thể sử dụng trong cuộc chiến chống lại Satan.

"Trước hết, (1) những sự cám dỗ của ma quỷ sẽ bị đánh bại bằng cách tránh xa các dịp hay hoàn cảnh đưa đến cơn cám dỗ (đào vi thượng sách, hay tránh xa dịp tội), bởi vì ma quỷ luôn luôn tìm ra những điểm yếu nhất của chúng ta, và kế đến (2), bằng lời cầu nguyện. Chúng ta, những Kitô hữu, có một lợi thế hơn nhiều so với những anh em lương dân khác, bởi vì chúng ta có Lời của Chúa Giêsu, chúng ta có các Bí Tích, có lời cầu nguyện với Thiên Chúa ".

Thật không ngạc nhiên chút nào, "Chúa Giêsu Kitô" là tên cha Amorth luôn luôn kêu cầu để trừ tà. Tuy nhiên, cha cũng tìm đến những người thánh thiện để xin các vị đó hỗ trợ cho cha những lời cầu nguyện, hy sinh. Cha nói rằng, trong những năm gần đây, một người - Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II – là vị đã can thiệp cách đặc biệt mạnh mẽ cho cha trong việc trừ quỷ.

Cha Amorth nói, “Nhiều lần tôi đã yêu cầu ma quỷ trả lời câu hỏi này, ‘Tại sao các người lại sợ hãi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II như thế?' Và tôi đã có được hai câu trả lời khác nhau, cả hai đều thú vị. Câu trả lời thứ nhất là: ‘Bởi vì ông ấy (Đức Gioan Phaolô) phá vỡ kế hoạch của ta.’ Điều này làm tôi nghĩ rằng ma quỷ đang đề cập đến sự sụp đổ của cộng sản ở Nga và Đông Âu. Sự cáo chung của chủ nghĩa cộng sản."

Cha Amorth nói tiếp, “Câu trả lời kế tiếp mà ma quỷ đã nói cho tôi nghe là:" Bởi vì ông ấy (Đức Gioan Phaolô II) kéo rất nhiều người trẻ ra khỏi bàn tay của ta.’ Thực sự, hiện có rất nhiều người trẻ tuổi, nhờ John Paul II, đã được chuyển đổi. Có lẽ một số trong họ là những người Kitô hữu rồi, tuy thế, họ không sống niềm tin. Nhưng sau đó, nhờ Đức Gioan Phaolô II, họ đã trở lại với niềm tin của mình. 'Ông ây lôi kéo nhiều người trẻ ra khỏi bàn tay của ta'."

Và sự can thiệp mạnh mẽ nhất?

Cha Amorth nói tiếp, "Tất nhiên, khi các bạn cầu bầu, thì Đức Mẹ Maria là Đấng can thiệp hiệu quả nhất!”

"Và, một lần tôi cũng đã hỏi Sa-tan,’Nhưng tại sao khi ta khẩn cầu Đức Mẹ Maria thì ngươi lại càng sợ hãi hơn khi ta kêu cầu Chúa Giêsu Kitô?’ ma quỷ trả lời tôi: ‘Bởi vì ta càng lấy làm nhục khi bị một tạo vật loài người đánh bại (Đức Maria) hơn là bị Người (Đức Giêsu Kitô) đánh bại ta.’”

Cha Amorth nói thêm, lời cầu xin của những người còn sống cũng rất quan trọng. Ngài nhắc nhở mọi người rằng việc trừ tà chính là việc cầu nguyện, và, như vậy, các Kitô hữu có thể cầu nguyện để giải thoát một linh hồn hay thoát khỏi tay ma quỷ. Tuy nhiên, ba điều cần thiết: "Chúa Giê-su đã cho các Tông Đồ một câu trả lời và câu trả lời này rất quan trọng đối với chúng ta, những người có thể trừ quỷ được: Người nói rằng để trừ được quỷ, các con cần phải: (1) có đức tin, (2) cầu nguyện và, (3) ăn chay nhiều hơn. Đúng vậy, chính đức tin, cầu nguyện và ăn chay giúp chúng ta trừ quỷ.

"Một cách đặc biệt là niềm tin, các bạn cần phải có niềm tin vững chắc. Nhiều lần, cũng trong việc chữa bệnh, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh điều này trong Tin Mừng, "Chính Ta chữa lành con. Con đã được chữa lành là nhờ đức tin của con." Người muốn đức tin nơi mỗi người chúng ta phải là một đức tin mạnh mẽ và tuyệt đối. Nếu không có đức tin, chúng ta không có thể làm được gì cả. "

Philip Tran chuyển ngữ

Theo nguồn http://www.ncregister.com

 http://www.ncregister.com/daily-news/how-john-paul-ii-and-mary-oppose-the-devil/

How John Paul II and Mary Oppose the Devil

The Diocese of Rome’s exorcist explains the best ways to combat evil.

Share

by DAVID KERR 05/18/2011 Comment

Rome (CNA/EWTN News) — The chief exorcist of Rome is seeing a rising number of young people coming under the influence of evil, but he has found in recent years that Blessed John Paul II, whose birthday is today, May 18, is a powerful intercessor in the battle for souls.

A small, unassuming office in southwest Rome seems a rather ordinary setting in which to play out a grand battle between good and evil. It is here, though, that Father Gabriele Amorth has carried out most of his 70,000 exorcisms over the past 26 years.

“The world must know that Satan exists,” he told CNA recently. “The devil and demons are many, and they have two powers: the ordinary and the extraordinary.”

The 86-year-old Italian priest of the Society of St. Paul and official exorcist for the Diocese of Rome explained the difference: “The so-called ordinary power is that of tempting man to distance himself from God and take him to hell. This action is exercised against all men and women of all places and religions.”

As for the extraordinary powers used by Satan, Father Amorth explained it as how the devil acts when he focuses his attention more specifically on a person. He categorized the expression of that attention into four types: diabolical possession; diabolical vexation, like in the case of Padre Pio, who was beaten by the devil; obsessions which are able to lead a person to desperation and infestation; and when the devil occupies a space, an animal or even an object.”

Father Amorth says such extraordinary occurrences are rare, but on the rise. He’s particularly worried by the number of young people being affected by Satan through sects, séances and drugs. He never despairs though.

“With Jesus Christ and Mary, God has promised us that he will never allow temptations greater than our strengths.”

Hence, he gives a very matter-of-fact guide that everybody can use in the fight against Satan.

“The temptations of the devil are defeated first of all by avoiding occasions (of temptation), because the devil always seeks out our weakest points; and, then, with prayer. We Christians have an advantage because we have the word of Jesus; we have the sacraments, prayer to God.”

Not surprisingly, “Jesus Christ” is the name Father Amorth most often calls upon to expel demons. But he also turns to saintly men and women for their heavenly assistance. He said that, in recent years, one man — Blessed Pope John Paul II — has proved to be a particularly powerful intercessor.

“I have asked the demon more than once, ‘Why are you so scared of John Paul II?’ And I have had two different responses, both interesting. One: ‘Because he disrupted my plans.’ And I think that he is referring to the fall of communism in Russia and Eastern Europe. The collapse of communism.”

“Another response that he gave me: ‘Because he pulled so many young people from my hands.’ There are so many young people who, thanks to John Paul II, were converted. Perhaps some were already Christian but not practicing. But then with John Paul II they came back to the practice. ‘He pulled so many young people out of my hands.’”

And the most powerful intercessor of all?

“Of course, the Madonna is even more effective,” he sais. “Ah, when you invoke Mary!”

“And, once I also asked Satan, ‘But why are you more scared when I invoke Our Lady than when I invoke Jesus Christ?’ He answered me: ‘Because I am more humiliated to be defeated by a human creature than being defeated by him.’”

The intercession of the living is also important, says Father Amorth. He reminds people that exorcism is a prayer, and, as such, Christians can pray to liberate a soul or place from the devil. However, three things are needed: “The Lord gave them (the apostles) an answer that also for us exorcists is very important. He said that [for] overcoming this type of demon, you need much faith, much prayer and much fasting. Faith, prayer and fasting.

“Especially faith; you need so much faith. Many times, also in the healings, Jesus does not say in the Gospel, ‘It is me who has healed you.’ He says, ‘You are healed thanks to your faith.’ He wants faith in the people, a strong and absolute faith. Without faith, you can do nothing.”

Read more: http://www.ncregister.com/daily-news/how-john-paul-ii-and-mary-oppose-the-devil/#ixzz1NZYuO6o4