Công Giáo Khắp Nơi

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân Triệu Tập một Hội Nghị về các Phong Trào và các Cộng Đồng trong Giáo Hội

VATICAN: 13 tháng 5, 2008 – Được sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân đã triệu tập các Giám Mục để suy tư về “các phong trào và các cộng đồng trong giáo hội như là một quà tặng của Chúa Thánh Thần."

Hội nghị được tổ chức từ ngày Thứ Năm đến Thứ Bẩy sẽ tụ họp khoảng 100 giám mục tới Rocca di Papa, gần Rôma để nghiên cứu các phong trào và suy tư về bài huấn dụ Đức Giáo Hoàng gửi cho các giám mục Đức ngày 18 tháng 11, 2006: "Tôi xin quý vị hãy đến với các phong trào này bằng tình thương mến."

Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân tuyên bố trong một thông cáo là “mong muốn tiếp tục suy nghĩ về các phong trào và các cộng đồng mới như là một quà tặng của Chúa Thánh Thần ban cho Giáo Hội hiện đại với các vị chủ chiên đến từ khắp bốn phương trời.”

Hội Đồng cũng nhắc lại một hội nghị tương tự năm 1999, nói rằng từ đó đến nay, thời gian qua chứng tỏ “đã thấy có kết quả là đạt được một kiến thức sâu rộng hơn và một ý thức lớn mạnh hơn về vai trò các thực thể này đã thực hiện được trong việc Tân Phúc Âm hóa. Hội Đồng cũng ghi nhận “sự tiếp nối huấn quyền của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Người Đầy Tớ của Chúa trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI."

Các giám mục cũng sẽ có đại diện của 20 phong trào và cộng đồng mới trong giáo hội tháp tùng để tham dự hội nghị.

Đức Hồng Y Tarcisio Bertone,Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Toà Thánh sẽ khai mạc hội nghị ngày Thứ Năm.

Bùi Hữu Thư