Chia Sẻ

Một nữ tu trẻ người Ba Lan tên là Faustina Kowalska, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905. Ngày mồng 5 tháng 10 năm 1938 chị qua đời vì chứng bệnh lao phổi tại tu viện Dòng Nữ Tu Đức Bà Thương Xót ở Crakow, BaLan. Chị đã được Đức Giáo Hoàng tôn phong chân phước. Xuất thân từ một gia đình nghèo, lao động vất vả về nghề nông, chị chỉ được học 3 năm tiểu học mà thôi . Ngay từ nhỏ, chị đã là một cô bé rất đạo đức. Khi lên 15 tuổi, chị xin đi tu, nhưng cha mẹ từ chối. Vaò dòng năm 20 tuổi, chị làm những công việc rất hèn hạ, như lo nhà bếp, vườn rau, hoặc giử nhà. Cá tính đặc biệt của chị là khiêm nhường và vâng lời, nên ngày 22 tháng 2 năm 1931 Chúa Giêsu đã hiện ra với chị để trao một thông điệp vĩ đại về Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thể nhân loại. Chúa đã giao cho chị làm sứ giả , công cụ và trung gian của Lòng Thương Xót Chúa. Chị làm thư ký cho Chúa để viết ra những trang nhật ký đời tư, nhưng lại được phổ biến ra cho toàn thể nhân loại.


Thông Điệp Lòng Thương Xót Chúa nói lên rằng Thiên Chúa yêu thương hết thảy mọi người chúng ta, dầu tội lỗi chúng ta nặng nề cở nào đi nữa. Chúa muốn ta nhìn nhận ‘’ Lòng Thương Xót Chúa’’ còn lớn hơn tội lỗi chúng ta, Vì vậy ta hãy tín thát vào Người đón nhận Lòng Thương Xót của Người và để Lòng Thương Xót Chúa chảy qua bản thân và tràn sang kẻ khác.

Theo như cuốn nhật ký của chân phước Faustina , muốn được Thiên Chúa dủ Lòng Thương Xót và lãnh lấy ân sủng của Người, chúng ta cần thực hiện 3 điều kiện căn bản dưới đây :

  • Thỉnh cầu Lòng Thưong Xót Chúa .
  • Thực hành Lòng Thương Xót Chúa.
  • Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

1. Thỉnh cầu Lòng Thương Xót Chúa

Chúa muốn chúng ta tìm đến gặp gở Người qua việc cầu nguyện, ăn năn xám hối tội lỗi mình, thỉnh cầu Người đoái thương đến chúng ta và toàn thế giới, Qua cuộc khổ nạn và cái chết của Người, cả một đại dương và Lòng Thương Xót được mở ra cho chúng ta. Chúa đòi hỏi chị Faustina phải cầu nguyện liên lỉ- xin Chúa Thương Xót chính mình và cả nhân loại. Người nói: “ Các linh hồn nào kêu gọi đến Lòng Thương Xót của Ta- đều làm cho Ta vui thích. Ta sẽ ban cho các linh hồn đó còn nhiều hơn cả điều họ xin. Thậm chí Ta cũng không thể trừng phạt các tội nhân gian ác nhất, nếu kẻ đó kêu cầu đến lòng trắc ẩn cuả Ta (1146). Con hãy van xin Lòng Thương Xót cho toàn thế giới (570). Không một linh hồn nào kêu gọi đến Lòng Thương Xót của Ta mà phải thất vọng bao giờ (1541).


2. Thực hành Lòng Thương Xót Chúa.

Thiên Chúa muốn chúng ta nhận lãnh Lòng Thương Xót cho mình, và qua mình ,chúng ta truyền sang cho tha nhân. Ta phải yêu thương tha thứ cho anh em như Người đã đối xử với Ta “ Thầy ban cho chúng con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con “ (Ga 13,34).” Các con hãy nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ “(Lc 6,36). Kinh thánh luôn nhắc nhở qui luật “ Đong đấu nào thì sẽ nhận đấu ấy…”(Mt 6,12-14).” Thiên Chúa sẽ không thương xót khi xét xử kẻ không biết xót thương “ (Ga 2,13) Hãy đọc lại dụ ngôn người Samari nhân hậu ; ông phú hộ và kẻ khó Lazarô ; tên đầy tớ bất lương … để chúng ta xác tín về nghĩa vụ thi hành Lòng Thương Xót. Khi cuộc chung thẩm diễn ra, Chúa sẽ chú trọng đến những hàng động thực tế thương xót và cứu vớt tha nhân của chúng ta: Ta đói con đã cho Ta ăn …” (Mt 25,35-46).

Chúa Giêsu có những chỉ dẫn cụ thể, cặn kẽ khi mặc khải cho chị Faustina về vấn đế này : “Ta xin con hãy làm những việc Thương Xót, và chúng phải phát xuất từ tấm lòng yêu mến Ta. Con có bổn phận thi hành lòng thương xót đối với những người lân cận của mình, bất cứ lúc nào và ở đâu, không được thoái thác hay tránh né, chữa mình. Ngay cả đức tin mạnh nhất cũng vô dụng nếu không có việc làm kèm theo (742). Những ai không thực hành việc gì cả - thì kẻ ấy chẳng đáng được Ta thương xót vào ngày phán xét “ (1317).


Mỗi ngày, Chúa sắp xếp cho ta nhiều cơ hội để găp gỡ các hoàn cảnh giúp ta mỡ mắt, mỡ tai, mở lòng trước những nhu cầu của anh chị em. Để đáp ứng tiếng gọi giữa cuộc sống, ta phải lựa chọn trong khả năng ta và theo sự soi sáng của Chúa, việc gì có thể giúp được và giúp cho ai. 
 

3. Tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

Thiên Chúa cho chúng Ta xác tín điều này.Đó là: Các ân huệ do Lòng Thương Xót Chúa ban - chỉ tùy thuộc vào mức độ lòng tín thác của ta. Càng tin tưởng phó thác vào Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhận lãnh được nhiều ân huệ bấy nhiêu. Tin tưởng mà thôi chưa đủ, còn cần phải phó thác triệt để. “Ta chính là tình yêu và Lòng Thương Xót. Khi một linh hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác , Ta đổ tràn đầy ân sủng trên họ đến mức độ họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải toả ra cho các linh hồn khác được nhờ" ( 1074).

vô danh