Tại thành Marcasona nước Pháp, thời thánh Đaminh còn sống, có một chàng thanh niên khô đạo, đã cả dám ngạo mạn khinh chê phép lần hạt Mân Côi mà Đức Mẹ dã truyền cho thánh Đaminh phải cổ võ giáo dân thi hành. 

Read more ...

Chúng con nài xin Chúa giải thoát các anh chị em chúng con đang làm nô lệ cho thần dữ,thù hằn, dâm đãng thèm muốn,tư tưởng ghen tương, giận hờn chết chóc, mọi tư tưởng tự vẫn và phá thai,...thày ban bình an cho các con", xin nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria,  thoát khỏi mọi thứ bùa thuật và vui hưởng bình an ...

Read more ...

Giáo hội Công Giáo thường ban những ân xá cho việc dùng nước thánh như sau.

Khi người tín hữu làm dấu thánh giá thì được 3 năm ân xá,

nhưng khi làm dấu thánh giá bằng nước Thánh thì được 7 năm ân xá.

Read more ...

Tôi muốn chào đón các em học sinh mẫu giáo từ các lớp giáo lý, các thầy cô và phụ huynh của các em. Tôi muốn nói với các học sinh, và các em cần để ý lắng nghe bởi vì tôi sẽ có những câu hỏi để hỏi các em. 

Read more ...

More Articles ...