Tôi nhận được ơn chữa lành qua việc dùng Nước Phép (Holy Water). Vì thế tôi quyết định luôn mang nước phép trong ví của tôi và trong xe. Trước khi đi nhà thờ, tôi xem lại ví tay và nếu không thấy chai nước phép thì tôi vội vào nhà tìm chai nước phép. Trước khi mở máy xe, tôi cẩn thận rắc nước phép cho chiếc xe, cho những ai ngồi trong xe, cho tôi và cho vô lăng (tay lái) vì tôi cần ơn Chúa bảo vệ tôi.

Read more ...

Tôi vô cùng tri ân Hội ”Một Ngày với Đức Mẹ MARIA” và muốn chia sẻ với quí vị về chứng từ của tôi. Tôi là tín hữu Anh Giáo khô đạo, thỉnh thoảng mới đến nhà thờ. Tôi xin rửa tội cho hai đứa con và khi chúng đến tuổi khôn tôi thường đưa chúng đi nhà thờ.

Read more ...

Trước khi đi lễ chữa lành, con đã cầu nguyện cho đôi mắt con được Chúa chữa lành, nhưng mẹ con nói rằng đêm nay sẽ là đêm Chúa chữa lành tâm linh hơn là chữa lành thể xác. Vì thế, con tham dự với sự tò mò tìm hiểu.

Read more ...

Tôi là Yvette Hồ, sinh tại miền nam Việt Nam trong một gia đình Phật Giáo. Tôi rời Sài Gòn từ năm 1968. Suốt tuổi trẻ và những ngày sống tại Âu Châu, đời sống tôn giáo và đạo giáo chẳng giúp được gì tôi cả. Có thể là tôi thiếu thời giờ hay thiếu đức tin chăng?

Read more ...

More Articles ...