Sự không có khả năng của người dân để tạo một gắn bó chặt chẽ với xã hội là một trong những lý do gây ra sự đi xuống của Á Căn Đình. Các tiềm năng riêng lẻ từng người không có tác dụng trên tập thể được. Trên điểm này, hồng y Jorge Bergoglio thường nhận thấy, 

Read more ...

Thế kỷ 20 mở đầu đầy cả lạc quan. Nhưng có ai tưởng tượng được thế kỷ này có hai cuộc thế chiến? Nạn diệt chủng ở Arménie, Lò thiêu người Do Thái? Sự hung ác của chế độ Stalin ở tầm mức quá rộng lớn? Các tiến bộ chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật không đủ để làm cho một số lớn dân chúng trên thế giới có đủ tự do và công bằng. 

Read more ...

Phúc thay linh hồn nào nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình, được nghe tiếng an ủi từ môi miệng Người. Phúc thay đôi tai nào nghe được tiếng Chúa nói, và không lưu ý đến tiếng xì xào của thế gian. Thật phúc thay cho đôi tai nào lắng nghe, không phải tiếng ồn ào bên ngoài, nhưng các chân lý dậy bảo bên trong.

Read more ...

More Articles ...