Theo ý kiến các Thánh Giáo Phụ và Thánh Sử thì Thánh Tađêô Tông Đ thuộc hoàng tộc Đavít. Thật vậy, thân phụ Thánh Tađêô - ông Clêôpha - là bào huynh của Thánh Cả GIUSE. Thân mẫu Thánh Tađêô - bà Maria Clêôpha - là chị em họ với Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA.

Read more ...

Dựa vào Tin Mừng, các Giáo Phụ từ những thế kỷ đầu đã nhấn mạnh rằng, như Thánh Giuse đã thương yêu chăm sóc Mẹ Maria và vui vẻ tận tuỵ nuôi dưỡng Đức Giêsu Kitô thế nào, thì Ngài cũng coi sóc và bảo vệ Nhiệm Thể của Đức Kitô, là Giáo Hội, mà Mẹ Maria là hiện thân và khuôn mẫu như thế ấy.

Read more ...