"Nếu bạn vấp ngã, hãy đứng dậy! Nếu bạn rơi vào bóng tối của yếu đuối và tội lỗi, hãy giơ tay ra và Chúa sẽ nắm lấy và kéo bạn lên". Chương trình Tĩnh Tâm Mùa Chay chủ đề "Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương" sẽ được tổ chức tại nhà thờ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam vùng Montreal.

Read more ...

More Articles ...