Tài Liệu Khác

Cuộc đời công khai của Chúa Giêsu:

Chúa Giêsu Rao Giảng Tin Mừng

Mẹ Maria đã cưu mang Đức Giêsu trong cung lòng mình nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần và nhờ đó Ngôi Hai Thiên Chúa được sinh ra tại Bét-le-hem, thời Hoàng đế Au-gút-tô, khi vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê.
Trước khi đi rao giảng Chúa Giêsu sống 30 năm ẩn dật là con ông thợ mộc Giuse và bà Maria. Chúa Giêsu giống như chúng ta trong hết mọi sự. Ngài cũng mệt mỏi, khóc, vui cười, v.v.., bị cám dỗ như chúng ta nhưng không bao giờ phạm tội vì Chúa Giêsu luôn yêu thương Thiên Chúa Cha và vâng lời Ngài cách triệt để.
Chúa Giêsu đến để tỏ lộ cho chúng ta Thiên Chúa Cha và tình yêu cứu độ của Ngài.
Dầu Thiên Chúa là vô hình, qua Chúa Giêsu: cách Ngài sống, những mối cảm xúc của Ngài, những suy nghĩ của Ngài, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Thiên Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu đã nói “Ai thấy Thầy là thấy Cha của Thầy” (Ga 12,45).
Khi Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật, Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đầy lòng thương. Thiên Chúa muốn chúng ta có một cuộc sống tràn đầy an lành và phúc đức về vật chất cũng như linh hồn.
Khi Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi, Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn tìm kiếm để dẫn đưa chúng ta về với ân nghĩa của Ngài ngay cả khi chúng ta khước từ Ngài vì mặc cảm hoặc vì chai đá.
Khi Chúa Giêsu giảng dạy qua các ngụ ngôn, Ngài muốn cho chúng ta biết, cách suy nghĩ của chúng ta rất khác cách suy nghĩ của Chúa.
Chúa Giêsu ăn uống cùng bàn với người Pharisêu. Ngài ngồi cùng bàn với những người xã hội khinh chê. Khi làm việc ấy Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Thiên Chúa muốn mọi người tôn trọng nhau và sống hoà thuận với nhau.
Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa và thánh ý của Ngài phải là mục tiêu trước nhất trong cuộc sống con người.
Khi Chúa Giêsu chịu khổ nạn và chịu chết trên cây thập giá, Ngài nói với chúng ta rằng Thiên Chúa luôn trung thành với chúng ta trong cơn hoạn nạn mặc dầu chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Ngài. Ngài đã hiến thân mình để chúng ta có sự sống dồi dào.
Khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, Ngài chứng tỏ cho chúng ta rằng tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn sự chết. Ngay khi chúng ta mất hết hy vọng, không còn lối thoát, quyền năng Thiên Chúa làm được mọi sự. Không có gì có thể ngăn chặn quyền năng cao cả của Ngài.
Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể, giống như chúng ta trong mọi sự ngoài trừ tội lỗi để chúng ta có thể gần gũi với Ngài như người Bạn, người Anh Cả, như người Thầy. Ngài là Thiên Chúa thật để cứu chúng ta khỏi tội và dẫn đưa chúng ta vào Nước Trời. Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta hãy học biết Ngài để biết ơn Ngài, yêu mến Ngài, và trở nên giống Ngài mỗi ngày một hơn.

tgpsaigon.net

HinhLongThuongXot

20 Bài Ngẫu Nhiên