Đức Mẹ

“Các con thân mến!  Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả mọi mọi thụ tạo đã được nhận lãnh Bí tích rửa tội để Ngài canh tân đổi mới tất cả các con và dẫn dắt các con trên con đường làm chứng đức tin của các con – cho các con và tất cả những ai đang xa lìa Thiên Chúa và Tình Yêu của Ngài.  Mẹ ở với các con và bầu cử cho các con trước Đấng Tối Cao.  Cám ơn sự hưởng ứng của các con.” 
 

SỨ ĐIỆP ĐỨC MẸ BAN CHO MIRJANA NGÀY 02-05-09

 
“Các con thân mến! Đã qua một thời gian dài Mẹ ban cho các con trái tim từ mẫu của Mẹ, và trao Thánh Tử của Mẹ cho các con, các con đang  khước từ Mẹ.  Các con để cho tội lỗi thống trị các con càng ngày cành nhiều hơn.  Các con để cho tội lỗi làm chủ các con và tước đi quyền lực nhận thức của các con.  Hỡi các con khốn khổ của Mẹ, hãy nhìn chung quanh các con và hãy nhìn những dấu chỉ của thời đại.  Các con nghĩ coi, các con có thể làm được gì nếu không có chúc lành của Thiên Chúa?  Đừng cho phép bóng tối bao vây các con.  Hãy kêu cầu Con Mẹ từ đáy tâm hồn các con.  Danh thánh của Ngài sẽ đánh tan cả những gì đen tối nhất.   Mẹ sẽ ở với các con, các con hãy kêu xin Mẹ:  ‘Mẹ ơi!  Chúng con đây, xin dìu dắt chúng con.’ 
 
 Cám ơn các con.” 
 
 
(Mirjana nói Đức Mẹ đã khóc khi Người ban sứ điệp này, đây là điều bất thường. ) 
 
Thuận Hà - nguồn tài liệu Mễdu