Thánh Thần

Hình ảnh Chúa Thánh Thần

Lời kinh tuyên xưng:“ Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống“. 
 
Tin trong tâm hồn và tuyên xưng ra bằng lời nói chữ viết. Điều này thật chính đáng cùng cần thiết. 
 
Nhưng Đức Chua Thánh Thần lại không có hình hài cùng mầu sắc cụ thể nào cho tầm suy hiểu của tâm trí con người. Làm sao có thể hình dung ra Ngài? 
 
Đã có nhiều suy niệm về Ngài từ xưa nay. Thánh giáo phụ Cyrillô thành Giêrusalem đã dùng hai hình ảnh: nước mưa và ánh sáng mặt trời, so sánh diễn tả về Ngài. 
 
Nước mưa từ trời cao đổ xuống cho mọi cây cối trồng mọc trên đất bất cứ ở vùng nào. Nước mưa mang sức sống phát triển đến cho mọi cây cối thảo mộc. 
 
Cùng một nước mưa rơi đổ xuống khu rừng, khu vườn mang sức sống cho cây cối thảo mộc phát triển tươi tốt. Nhưng lại sinh ra hiệu qủa chất sinh dưỡng khác nhau nơi mỗi loài cây cối thảo mộc. Nước mưa phát sinh hiệu qủa nơi cây Dừa khác với nơi cây Soài, khác nơi cây Mít, nơi cây Lúa, nơi cây Nho, nơi cây Hoa Hồng, nơi bông Huệ… 
 
Cũng vậy, cùng một Chúa Thánh Thần, Đấng là ngôi thứ ba Thiên Chúa, Đấng có cùng một hình hài, Đấng không thể phân chia ra từng mảnh. Nhưng Ngài lại phát sinh ân đức hiệu qủa khác biệt nhau nơi đời sống mỗi con người, như Ngài muốn, như theo ý muốn Thiên Chúa tạo dựng nên con người. 
 
Trong dòng đời sống con người cũng như thế. Ai cũng được Thiên Chúa tạo dựng sinh thành, ban cho sự sống, thân xác, tâm trí, khả năng. Nhưng mỗi người lại có khả năng khác nhau. Người có tài năng ăn nói; người có khả năng suy tư thâm sâu cùng viết lách; người có khả năng sắp xếp tổ chức công việc; người có tâm hồn kiên nhẫn quảng đại; người có tâm hồn thơ văn, người có lòng can đảm chịu đựng; người có tâm trí suy tư hiểu biết thực nghiệm về kỹ thuật về toán học, về cách nấu ăn, cách may mặc. Mỗi người có hoàn cảnh địa vị sống tương xứng với sức lực thể xác cùng tâm trí của mình khác với người khác… 
 
Khả năng sinh sống nơi mỗi người như một bông hoa trong khu vườn sáng tạo của Thiên Chúa, trong đó có muôn loại thứ bông hoa khác nhau. Đó là những hiệu qủa của cùng một Thánh Thần tác động nơi mỗi người. 
 
Hình ảnh thứ hai Thánh Cyrillô dùng so sánh diễn tả về Chúa Thánh Thần: ánh sáng mặt trời. 
 
Ánh sáng mặt trời chiếu tỏa lan xuyên qua tầng không khí đến khắp địa cầu. Ánh sáng mặt trời chiếu ở vùng miền lục địa Phi Châu cũng là ánh sáng chiếu ở vùng Á Châu, vùng Mỹ châu, vùng Đại dương châu. 
 
Cùng một ánh sáng phát tỏa lan đi, nhưng phát sinh hiệu qủa tùy theo đối tượng thiên nhiên tiếp nhận ánh sáng. Ánh sáng mặt trời phát sinh hiệu qủa nơi loài thú vật sinh sống trong rừng khác với nơi loài thú vật chăn nuôi trong nhà, khác với nơi loài động vật sống trong nước, khác với nơi lòai thảo mộc… 
 
Tương tự như thế cũng với Chúa Thánh Thần, Đấng chiếu tỏa ân đức thần khí cho mọi người, nhưng lại sinh gây ra những hiệu qủa khác biệt nơi mỗi người. 
 
„Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ“ ( 1 cor 12, 4-10). 
 
Đời sống mỗi người là một con đường sáng tạo Thiên Chúa đã tạo dựng, cùng được hướng dẫn trong ánh sáng ân đức Chúa Thánh Thần. 
 
Thần Linh Thiên Chúa là sức sống cho sáng tạo đó. Chúng ta tin nhận như thế và tắm gội trong „ nước mưa cùng ánh nắng“ Chúa Thánh Thần. 
 
Lễ Đức Chúa Thánh Thần 2008 
LM. Nguyễn Ngọc Long  
VietCatholic News (Thứ Sáu 09/05/2008 09:46)