Khoảng mấy năm về trước, người viết có dịp dịch các loạt bài nói về sự lớn mạnh của lạc giáo, kể từ thời gian đó trở đi, tưởng chừng phong trào lạcgiáo sẽ có lúc bị dập tắt khi Giáo Hội liên tục liên tiếng cảnh tỉnh một cách mạnh mẽ mọi thành phần tín hữu Kitô Giáo, thế nhưng ngược lại, chúng càng ngày càng lớn mạnh hơn nữa

Read more ...

Bởi Kinh Thánh không đến với một bảng mục lục các điều được linh hứng, nên học thuyết Duy Kinh Thánh tạo ra một tình trạng khó xử khác : Làm sao mà người ta có thể biết được chắc chắc quyển sách nào thuộc về Kinh Thánh – nhất là thuộc về bộ Tân Ước ?

Read more ...

Có thể Quý Vị đã nghe nói những lời lẽ này hoặc lời lẽ nào đó rất tương tự, phát xuất từ một người Tin Lành Bảo Thủ hay Tin Lành Truyền Đạo. Những lời lẽ này thực chất là ý nghĩa của giáo thuyết Sola Sriptura, còn gọi là “Duy Kinh Thánh” có luận cứ là Kinh Thánh

Read more ...

More Articles ...