Vào năm 1896, Ðức Giáo Hoàng Leo XIII ra tông thư Apostolicae Curae, trong đó ngài duy trì lập trường của Giáo Hội là coi chức thánh của Anh Giáo "tuyệt đối vô giá trị và không có hiệu lực." Khi Tổng Giám Mục Canterbury của Anh Giáo đầu tiên là Thomas Cranmer, lên nắm quyền dưới thời Vua Henry VIII, ngài đã thay đổi nghi thức truyền chức một cách quyết liệt, cắt bỏ mọi liên quan đến sự thánh thiện của chức tư tế.

Read more ...

Đạo nào cũng giống nhau" là một câu nói rất quen nghe nơi người Á Châu, cách riêng giữa người Việt Nam và cách riêng nữa nơi những người ngoài Công giáo. Người ta nói với nhau khi câu chuyện chạm đến vấn đề tôn giáo, mà đặc biệt: khi một người được mời vào đạo Công giáo; hay khi người ta có con cháu, bạn hữu đi học giáo lý để gia nhập Giáo Hội.

Read more ...

Tri thức giáo (gnosticism), có tên từ chữ Hy Lạp "gnosis" ("tri thức") là một phong trào tôn giáo có lẽ bắt đầu từ trước thời Ðức Kitô và kéo dài cho đến vài thế kỷ sau Chúa Giáng Sinh. Người theo tri thức giáo tự coi mình là "người hiểu biết."

Read more ...

Chữ tiến hóa thường được hiểu là một tiến trình mà qua đó thế giới hiện nay được hình thành. Từ xưa, "tiến hóa" được hiểu cách đơn giản là "phát triển," nghĩa là tiến trình tiến hóa không gì khác hơn là tiến trình phát triển. Nhưng gần đây, "tiến hóa" là một chữ mang nhiều cảm xúc khiến người ta dễ nổi nóng và gây ra các cuộc đấu khẩu.

Read more ...

Khi người Tin Lành và Công Giáo nói chuyện với nhau, khó có đề tài nào mơ hồ cho bằng vấn đề cứu rỗi. Nó không chỉ là câu hỏi thường được người Fundamental đặt ra: "Bạn được cứu rỗi chưa?" Mà nó còn có nghĩa, "Bạn không muốn được đảm bảo sự cứu rỗi hay sao?" Người Tin Lành theo phái Tin Mừng (Evangelic) và Giáo Ðiều Cơ Bản (Fundamental) nghĩ rằng họ có sự đảm bảo tuyệt đối đó

Read more ...

Không, ngày nay không còn tư tế Do Thái Giáo. Theo Cựu Ước, chỉ có một nơi xứng đáng để giết thú vật làm của lễ dâng lên Thiên Chúa là Ðền Thờ ở Giêrusalem. Vào năm 70 A.D. Ðền Thờ bị phá hủy, có nghĩa tư tế Do Thái Giáo không còn chỗ để tế lễ.

Read more ...