Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn đi Lễ và rước Lễ hàng ngày.

Read more ...

Trong bài này, tôi nêu lý do khiến Kitô Giáo không thừa nhận hai lạc phái: Chứng Nhân Giêhôva và Mormon. Dù quan niệm về Mẹ Maria khác với Công Giáo và Chính Thống Giáo, Anh-Em Tin Lành vẫn tôn thờ Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Trong khi đó, Chứng Nhân Giêhôva thì không! Còn phái Mormon lại bịa ra cuốn Tân Ước khác của Chúa Giêsu.

Read more ...

Stephen Hawking là nhà vật lý nổi tiếng nhất hiện nay trên thế giới. Lại càng nổi tiếng hơn nữa vì cả thế giới khâm phục khi nhìn thấy một con người bị giam mình trên chiếc xe lăn như thế, mà lại có thể thực hiện những công trình khoa học thật đáng kính nể.

Read more ...

Tình trạng mù mờ về Hồi Giáo nơi các Kitô hữu lẫn người Hồi Giáo rất có thể đã lên tới tột đỉnh sau ngày 11 tháng Chín năm 2001, tuy nhiên rất nhiều câu hỏi hiện vẫn chưa được trả lời. Đó là lý do khiến linh mục Dòng Tên là Cha Samir Khalil cảm thấy có bổn phận phải lên tiếng

Read more ...

Người lạc quan nhận định Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành có nhiều nét tương đồng. Người “bi quan” thí nói “hai bộ Thánh Kinh khác nhau nhiều lắm.” Tại sao? Công bằng mà nhận xét, rất khó để so sánh cách chính xác hai bộ Thánh Kinh Công Giáo và Tin Lành.

Read more ...

More Articles ...