Trong các cuộc đối thoại đại kết, câu hỏi thường đặt ra hơn cả và chưa được giải đáp chính là các câu hỏi liên quan tới các niềm tin và lòng sùng kính Đức Mẹ. Thực ra, người khởi xướng phong trào Thệ Phản đã nghĩ, đã tin và đã có thứ lòng sùng kính nào đối với Mẹ Chúa Giêsu? 

Read more ...

Các con thân mến!  Trong thời gian này, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất cả mọi mọi thụ tạo đã được nhận lãnh Bí tích rửa tội để Ngài canh tân đổi mới tất cả các con

Read more ...

Các con thân mến! Hôm nay nữa Mẹ đem chúc lành của Mẹ tới cho các con, Mẹ chúc lành cho tất cả các con và kêu gọi các con tiến bước trên con đường mà Thiên Chúa đã khởi sự qua Mẹ cho phần rỗi của các con.

Read more ...

Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng nhân trong gia đình các con để hòa bình sẽ trở thành kho tàng cao quí trên cái thế giới không có bình an này.

Read more ...

Các con thân mến!  Hôm nay Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện cho hòa bình và làm chứng nhân trong gia đình các con để hòa bình sẽ trở thành kho tàng cao quí trên cái thế giới không có bình an này.

Read more ...

More Articles ...