BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Mùa Chay Thánh nay lại về với ta
Dấu hiệu bụi tro để ta nhận thức,

Read more ...

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm nhập vào tâm trí chúng con. Ngài là Lời Hứa của Thiên Chúa Ngôi Cha

Read more ...

More Articles ...

Page 1 of 4

HinhLongThuongXot