Người đời không tặng khen lao, danh dự và vinh quang cho ai chỉ có nhân đức thường song có nhân đức cao siêu. Vì khi khen lao, ta muốn thuyết phục người khác cũng tôn trọng sự ưu tú của một người nào. Và khi làm vinh dự ai, ta quả quyết chính ta tôn trọng người đó. Còn vinh quang, theo ý tôi, là cái ánh rực rỡ của thanh danh phát ra từ các lời khen lao và vinh dự gom góp lại.

Read more ...

Lo công việc cách chu đáo, cần mẫn thì hoàn toàn khác bồn chồn, lo lắng và lật đật. Các thiên thần cẩn thận săn sóc cho phần rỗi ta, song không vì thế mà các vị đâm bồn chồn lo lắng lật đật. Vì chăm nom săn sóc là việc thuộc đức bác ái của các vị, còn sự bồn chồn lo lắng và lật đật hoàn toàn nghịch lại phúc lạc của các vị.

Read more ...

Trong phép Thêm Sức và các lễ nghi Hiến Thánh, Hội Thánh noi theo truyền thống các tông đồ để lại, có dùng một thứ Dầu thánh là hợp chất của dầu ô-liu trỗn lẫn với hương dược. Nó tượng trưng không kể nhiều điều khác, hai nhân đức rất đáng quý chuộng vẫn hằng sáng chói nơi Chúa chúng ta.

Read more ...

Chỉ có đức mến làm ta nên thánh thiện. Nhưng đức vâng phục, đức thanh tịnh và nghèo khó lại là ba phương thế để đạt tới. Vâng phục cung hiến lòng ta, khiết tịnh cung hiến thân xác ta và nghèo khó cung hiến của cải ta cho tình mến Chúa và để phụng sự Ngài. Đó là ba cánh cửa thập giá thiêng, nhưng ba cánh đó phải xây trên cánh thứ bốn là đức khiêm nhường. 

Read more ...

Một trong những thực hành đức hiền từ tốt nhất : là tập đối với chính mình, không bao giờ tức về mình, hay tức vì thấy mình khuyết điểm. Dù lẽ phải bảo rằng, sau khi phạm lỗi, ta phải buồn phiền, thống hối, song vẫn không được bực tức cay chua, ray rức, hờn giận và nóng nảy. Nhiều người phạm lỗi lớn về điều này : họ tức mình vì đã tức giận, họ bực bội vì đã bực tức, giận mình vì đã nóng giận

Read more ...

Đức thanh khiết là hoa hụê các nhân đức, nâng con người gần ngang bậc thiên thần. Cái gì đẹp đều trong sạch, mà sự trong sạch của loài người là đức thanh khiết. Người ta gọi thanh khiết là liêm khiết, và gọi việc thực hành đức thanh khiết là danh giá. Nó cũng được gọi là sự  tuyền vẹn, còn ngược lại thì gọi là truỵ lạc. Nói tóm, nó có cái vinh quang đặc biệt, là một nhân đức tốt đẹp của cả xác hồn.

Read more ...

More Articles ...