Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 01 - 2021

LoiChuaHomNayTình Huynh Đệ Nhân Loại
Xin Chúa ban cho chúng ta được sống trọn vẹn tình huynh đệ với anh chị em thuộc các tôn giáo khác, cầu nguyện cho nhau và khoan dung với hết mọi người.

Human fraternity
May the Lord give us the grace to live in full fellowship with our brothers and sisters of other religions, praying for one another, open to all.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 12- 2020

LoiChuaHomNayCầu cho tương lai của các trẻ nhỏ
Xin cho mỗi quốc gia biết kiên quyết đề ra các biện pháp cần thiết để đưa tương lai của các trẻ nhỏ, đặc biệt là những em đang gặp nhiều đau khổ, thành ưu tiên hàng đầu.

Let us pray that every country decides to take necessary measures to make the future of children a priority, especially the future of children who are suffering today.

Read more ...

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 11- 2020

LoiChuaHomNayCầu cho việc đối thoại và hòa giải ở vùng Cận Đông
Xin cho vùng Cận Đông, nơi có nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng chung sống, biết luôn sống tinh thần đối thoại, gặp gỡ và hòa giải.

Dialogue and reconciliation in the Middle East
Let us pray that a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Middle East, where diverse religious communities share their lives together.

Read more ...

More Articles ...