Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng của TGP Los Angeles, được sự chấp thuận của Lm. Kim Đăng, Đại Diện Liên Lạc Tổng Giáo Phận L.A.; Lm. Nguyễn Tuấn Long, Cha xứ, sẽ tổ chức một khóa huấn luyện môn đệ Chúa Giêsu do Lm. Đinh Thanh Sơn và các phụ tá hướng dẫn.

Read more ...

More Articles ...