Công Giáo Khắp Nơi

VATICAN CITY, ngày 14 tháng 3, 2010 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI giải thích cách thức Chúa Giêsu mạc khải Thiên Chúa là một Người Cha giầu lòng thương xót, luôn luôn yêu thương và theo dõi chúng ta ngay cả khi chúng ta chống lại hay phản ứng cách ấu trĩ đối với Người. 

Đức Thánh Cha nói như vậy hôm nay trước công chúng tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô trước Kinh Truyền Tin buổi trưa.

Bàn đến bài Phúc Âm hôm nay về dụ ngôn người con hoang đàng, Đức Thánh Cha ghi nhận, “Những gì sẽ xẩy ra cho nền văn hoá, nghệ thuật và nói chung, nền văn minh của chúng ta nếu không có sự mạc khải về một Thiên Chúa là Người Cha đầy lòng thương xót? "

Ngài nói, "Bài Phúc Âm này có sức mạnh nói với chúng ta về Thiên Chúa, giúp chúng ta biết được gương mặt của Người, và còn hơn nữa, trái tim của Người.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI giải thích, "Sau khi Chúa Giêsu nói với chúng ta về người Cha nhân hiền, mọi sự không còn y như trước nữa. Giờ đây chúng ta biết Thiên Chúa: Người là Cha chúng ta, vì yêu thương đã tạo dựng chúng ta tự do và cho chúng ta có lương tâm, Người cũng đau khổ khi chúng ta lạc đường và ăn mừng khi chúng ta trở về.”

Đức Thánh Cha khẳng định, "Thiên Chúa luôn luôn trung thành, dù cho chúng ta xa lìa Người, và lạc lối, Người tiếp tục theo dõi chúng ta với tình yêu của Người, tha thứ các lỗi lầm và nói trong nội tâm với lương tâm chúng ta để kêu gọi chúng ta trở về với Người.”

Ngài đề cao “hai cách thức hành xử khác nhau” của hai người con trong dụ ngôn đối với người cha, biểu tượng cho “hai cách thức ấu trĩ để có một mối tương quan với ThiênChúa: phản loạn và vâng lời cách trẻ con.”
Đức Thánh Cha nói: Cả hai cách thức hành xử này “đều được vượt thắng nhờ kinh nghiệm về lòng thương xót.” 

Ngài giải thích: "Chỉ qua kinh nghiệm về sự tha thứ, và công nhận chúng ta được yêu thương cách nhưng không – nghĩa là lớn lao hơn là nỗi đau khổ của chúng ta, và cũng lớn lao hơn sự công chính của chúng ta – thì cuối cùng chúng ta mới bước được vào mối tương quan phụ tử và tự do thực sự đối với Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha kết luận bằng cách mời gọi cử tọa: "Chúng ta hãy tự nhìn thấy mình trong vai trò của hai người con, và trên hết chúng ta hãy chiêm niệm trái tim của người Cha. Chúng ta hãy lao vào cánh tay Người, để cho chúng ta được tái tạo bởi tình yêu xót thương của Người.”

 
Bùi Hữu Thư