Tôi là X… trước mặt Thiên Chúa đời đời và cả triều thần thánh thiên quốc, sau khi suy xét lòng thương xót hải hà của Thiên Chúa nhân hậu đối với tôi, thụ sinh bất xứng và nhỏ hèn, mà Ngài đã tạo từ hư vô, gìn giữ, nâng đỡ và giải cứu khỏi bao nguy hiểm và ban cho ơn lành.

Read more ...

Một lần nữa, con hãy tưởng mình lại ở giữa cánh đồng một mình với thiên thần bản mệnh. Bên trái, con thấy ma quỉ ngồi trên ngai cao lớn, có nhiều thần dữ quây quần. Chung quanh, một đám người ăn chơi thói đời, ngả mũ tỏ dấu chấp nhận, và tôn kính ma quỉ mỗi người bằng một thứ tội. 

Read more ...

More Articles ...