Ngoài việc suy ngắm trong tâm trí và có quy củ ấy, và các kinh con phải đọc mỗi ngày một lần, còn có năm thứ nguyện ngắm khác ngắn hơn. Chúng giống như đồ tô điểm hoặc những chồi non nảy ra từ việc suy ngắm kia. Trong số đó, việc thứ nhất làm vào buổi sáng được coi như việc chuẩn bị chung cho mọi công việc trong ngày.

Read more ...

Như buổi sáng trước khi ăn cơm, con dùng bữa thiêng liêng bằng nguyện ngắm, thì trước cơm chiều, con cũng phải có một bữa nhỏ, ít nhất là lót lòng thiêng liêng. Vậy, trước giờ cơm chiều, con dành vài phút rảnh rỗi, đến quỳ trước mặt Chúa, thu hết tâm trí bên Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh (mà con hình dung ra trong tâm trí nhờ thoáng nghĩ về đó

Read more ...

Tôi chưa nói cho con về mặt trời của các việc đạo đức: đó là phép Tế lễ cực thánh, cực cao cả trên bàn thờ. Đó là trung tâm của Kitô giáo, quả tim của đời thánh đức, linh hồn của lòng đạo đức, mầu nhiệm siêu phàm bao trùm bể mênh mông của tình thương Thiên Chúa. Bởi Thánh lễ, Thiên Chúa đoái đến ta mà thương ban cách rộng rãi đại lượng muôn ngàn ơn phúc

Read more ...

Phi-lô-tê thân mến, chính ở điểm này, tôi mong con hết tình nghe theo lời tôi khuyên. Vì điểm này là một trong những phương thế chắc chắn nhất giúp con tiến bộ trong đàng thiêng liêng1. Ban ngày con hãy đưa tâm trí con nhớ đến Chúa ở trước mặt nhiều chừng nào hay chừng nấy theo một trong bốn cách tôi đã chỉ.

Read more ...

Ngoài những việc nói trên, ngày lễ trọng và Chúa Nhật, phải dự buổi kinh Hội Thánh và nhất là kinh chiều, tùy tiện. Đó là những ngày cung hiến cho Thiên Chúa nên phải dâng lên Ngài nhiều việc làm vinh dự và vẻ vang cho Ngài hơn ngày thường. Làm như thế con sẽ cảm thấy tràn trề sốt sắng an ủi như thánh Au-gu-ti-nô kể lại trong cuốn “Tự Thuật” (Confessions)

Read more ...

More Articles ...