Nhiều khi Chúa ban ơn soi sáng cho ta qua trung gian các thiên thần, ta cũng phải qua trung gian đó mà dâng lên Ngài những tâm tình của ta. Các linh hồn thánh thiện đã qua đời, nay ở trên thiên đàng với các thiên thần như lời Chúa Giêsu dạy, cũng ngang hàng và giống như Thiên thần, các vị ấy cầu nguyện để bầu cử cho ta trước tòa Thiên Chúa.

Read more ...

Chúa Cứu Thế đã để lại cho Hội Thánh Bí Tích thống hối và giải tội, để ta rửa mình sạch mọi tội lụy, khi ta bị hoen ố. Phi-lô-tê, con đừng bao giờ để lòng con sống lâu trong tội, đang khi con có một môn thuốc thần dễ dàng ngay bên con. Linh hồn đã chiều theo tội, phải nhờm tởm về mình và đi tẩy rửa ngay, vì tôn kính Đấng Chí Tôn hằng nhìn thấy mình

Read more ...

Con hãy mến chuộng Lời Thiên Chúa, hoặc nghe trong câu chuyện thân mật với các bạn thiêng liêng, hoặc nghe khi giảng. Con hãy nghe cách chú ý và tôn kính. Con hãy lợi dụng hết sức, đừng để rơi vương vãi đi. Con hãy hứng vào lòng như thuốc thơm quý giá, bắt chước Đức Trinh nữ, đã giữ cẩn thận trong lòng mọi lời người ta khen lao về Con của Người.

Read more ...

Tương truyền rằng : Mi-tri-đát (Mithridate), vua miền Pông-tô (Pont) sau khi chế ra chất thuốc độc mang tên ông, ông đã dùng nó mà luyện thân thể đến nỗi sau này muốn uống thuốc độc tự tử để thoát nhục làm nô lệ dân La-mã, ông không sao chết được. Chúa Cứu Thế đã lập Bí Tích cao siêu Thánh Thể, trong đó có thật thịt và máu Ngài, hầu ai ăn sẽ được sống đời đời.

Read more ...

Ta gọi ơn soi sáng, tất cả những sự lôi kéo, thúc đẩy, những trách thầm, cắn rứt trong lòng, những ánh sáng và kiến thức Chúa gây nên trong ta. Tấm lòng thương yêu và lo lắng như người cha của Ngài đã ân cần gửi đến cho hồn ta những chúc lành trước tiên hầu nhờ đó lay tỉnh, kích thích, lôi kéo ta đi đàng nhân đức, kéo đến tình yêu mến trên trời,

Read more ...

Từ chiều hôm trước, con hãy khởi sự dọn mình rước lễ bằng nhiều lời khao khát, ước vọng đầy tình mến. Con cũng đi nghỉ khá sớm hơn, để có thể dậy sớm. Nếu ban đêm có tỉnh giấc, con hãy để lòng và miệng con trào lên đôi lời tâm tình thơm hương như xức dầu thơm cho hồn con để đón Bạn Tình

Read more ...

More Articles ...